/, Nieuws vakgenoten/Onderzoek naar relatie depressie en verhoogde CRP-waarden

Onderzoek naar relatie depressie en verhoogde CRP-waarden

2018-03-26T19:43:10+01:00 26 februari 2018|

Natura Foundation schrijft in een artikel over een nieuw onderzoek naar de relatie tussen depressie en verhoogde CRP-waarden. Bij verhoogde waarden van de ontstekingsmarker CRP denken we vooral aan laaggradige ontstekingen en welvaartsziekten zoals obesitas. Maar een verhoogde CRP-waarde blijkt ook gerelateerd aan een grotere kans op psychische klachten en depressies.

 73.000 proefpersonen

Voor het onderzoek is een totale populatie van 73.000 proefpersonen gebruikt, met deelnemers tussen de 20 en 100 jaar oud. Van de proefpersonen was de CRP-concentratie bekend. Psychische klachten werden uitgevraagd met behulp van vragenlijsten. Of men al dan geen depressie had, werd afgeleid uit het gebruik van antidepressiva.

Verhoogde CRP-waarde gerelateerd aan grotere kans depressie

Een verhoogde CRP-waarde bleek gerelateerd aan een verhoogde kans op psychische klachten en depressies: voor het zelfgerapporteerde gebruik van antidepressiva was de kans op een depressie bij een CRP-waarde van minimaal 10 mg/l bijna driemaal zo groot in vergelijking met een CRP waarde van maximaal 1 mg/l. Bij een CRP-waarde tussen 1 en 3 mg/l nam het risico van een depressie met 38% significant toe, terwijl bij een CRP-waarde tussen 3 en 10 mg/l de kans op een depressie verdubbelde. Het risico van een ziekenhuisopname als gevolg van een depressie was tweemaal zo groot bij een CRP-waarde van 10 mg/l of hoger.

Het gehele artikel over dit onderwerp lees je op Natura Foundation.